hoe werkt kindertolken?

Hoe werkt de methode?

Om te beginnen is het belangrijk dat duidelijk is welk probleem je ervaart met je kind. Dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn want dat is de reden waarom hulp gezocht wordt. Het “probleem” wordt tijdens de intake uitgebreid besproken. De duur van de intake is ongeveer een uur.

Ik werk ik met de PresentChild® methode. Deze methode bestaat al ruim 25 jaar maar is bij de meeste therapeuten nog steeds niet bekend. Dat is heel jammer want het is een hele mooie methode. Het grote voordeel is  dat het kind waar het om gaat niet belast wordt met bezoekjes aan een therapeut.

Het is niet nodig dat het kind bij mij komt want alle gesprekken zullen gevoerd worden met een van de ouders. Het is het beste wanneer de ouder die de meeste problemen ervaart met het kind het traject doorloopt. Uiteraard is het mogelijk dat beide ouders een consult willen. De gesprekken zullen in dat geval toch onafhankelijk van elkaar gevoerd worden.

Je vertelt het verhaal over je kind en aan de hand daarvan vertaal ik wat je kind jou wil vertellen. In de meeste gevallen is er na het tweede consult, maar soms al na de intake een verandering bij het kind merkbaar. Wanneer de verandering in gang is gezet zal je merken dat het niet alleen op dat ene punt, het probleem, beter gaat maar dat er veel meer in positieve zin verandert.

Na 3 gesprekken wordt samen besproken of er behoefte is aan meer consulten. De consulten vinden ongeveer om de 2 tot 3 weken plaats.