hoe werkt kindertolken?

Hoe werkt de methode?

Om te beginnen is het belangrijk dat duidelijk is welk probleem je ervaart met je kind. Dat zal waarschijnlijk niet moeilijk zijn, want dat is de reden waarom hulp gezocht wordt. Het “probleem” wordt tijdens de intake uitgebreid besproken. De duur van de intake is ongeveer een uur.

Ik werk ik met de PresentChild® methode. Deze methode bestaat al ruim 25 jaar maar het is een methode die nog niet wetenschappelijk bewezen is. De praktijk wijst echter uit dat het een hele effectieve methode is. Het grote voordeel is, dat het kind waar het om gaat niet belast wordt met bezoekjes aan een therapeut.

Het is niet nodig dat het kind bij mij komt want alle gesprekken zullen gevoerd worden met een van de ouders. Het is het beste wanneer de ouder die de meeste problemen ervaart met het kind het traject doorloopt. Uiteraard is het mogelijk dat beide ouders een consult willen. De gesprekken zullen in dat geval onafhankelijk van elkaar gevoerd worden.

Na de intake en tevens kennismaking bepaal je of je het traject wilt starten.

Tijdens het eerste consult vertel je waar je je zorgen over maakt ten aanzien van je kind. Aan de hand daarvan vertaal ik wat je kind jou wil vertellen. Tijdens het tweede consult koppel ik terug, vertaal ik, wat je kind met het gedrag wil vertellen. In de meeste gevallen is er na het tweede consult, maar soms al na de intake een verandering bij het kind merkbaar.

Na 3 gesprekken wordt besproken of er behoefte is aan meer consulten. De consulten vinden ongeveer om de 2 tot 3 weken plaats.